Sende betalinger til bank og tilbakebetaling til kunder

I betalingsmodulen kan du sende betalinger til leverandører og sende refusjon til kunder. AutoBank bruker feltet for “foretrukken bankkontokode” når man skal gjøre betalinger og dette feltet finnes både på kundekortet og leverandørkortet. Se mer om dette i https://oseberg.atlassian.net/wiki/spaces/Autobank/pages/1228865653 .

Hvordan sende utbetalinger til leverandør eller tilbakebetale til kunde?

Fra rollesenteret - velg “Eksporter”

Velg deretter “Ny” for å opprette en ny eksport.

 

Velg så hvilken Bankkonto det skal betales fra og velg “leverandør” på Kildetype:

Merk at du kan sette en standard konto som det betales fra. Ved å gå inn i AutoBank - Bank - Oppsett kan du sette en standard betalingskonto.

 

Når du opprettet en ny eksport og legger til betalinger, vil kontoen fra oppsettet komme automatisk. Har du valgt bankkontonummer FØR du henter betalinger, vil ikke systemet endre bankkonto.

Står “Bankkonto” feltet tomt når du velger “legg til betalinger” vil systemet hente kontoen fra oppsettet:

 

Lar du oppsettet stå blankt, vil systemet aldri foreslå noen konto heller.

 

Ønsker du å gjøre en tilbakebetaling til kunde, velger du “kunde” på Kildetype

 

Legg til betalinger eller Hent betalinger

Det er to knapper for å hente frem betalinger:

Disse knappene vil hente åpne leverandør eller kundeposter ut i fra hvilket filter du har valgt på “kilde type”. Under har vi valgt å bruke leverandør som eksempel, men det fungerer likt om du har valgt kunde.

 

Legg til betalinger (mest vanlig å bruke), filtrer frem alle betalinger som har forfalt inntil valgt dato som settes under “siste betalingsdato”:

 

Her kan man også filtrere på leverandør, valutakode mm . Det er mulig å filtrere på en eller flere parametere samtidig. Du kan også bruke feltet “Test dokumenttype” til å angi om du vil ha forslag fra alle åpne poster på leverandør (eks også manuelle føringer som ikke er utlignet) eller bare av type Faktura og Kreditnota. Vær oppmerksom på at enkelte poster da kan bli utelatt basert på utvalgskriterier.

Når du filtrer filtrerer du på felter fra leverandørkortet.

For å filtrere på kun NOK betalinger setter du ' ' (to enkeltfnutter) i feltet for valuta.

Hent betalinger

Velger du “hent betalinger” vises en liste med alle åpen leverandørfaktura, i denne tabellen kan du bare hente frem en og en betaling. Stå på linjen du vel legge frem og trykk ok for å legge linjen frem i betalingsforslaget:

Tilbake til Betalingslisten, denne kan sorteres ved å klikke på kolonneoverskriften, man kan fjerne eller legge til linjer så lenge eksporten har status “ny”.

 

Under “Behandle” finner du knapper som kan utføre handlinger for linjen du har merket: Du kan gå inn på dimensjoner, vise leverandørposten, merke som avvist eller velge slett linje som da fjerner den fra betalingen.

Ved å klikke på “Vis flere alternativer” på linjen

kan man bl.a. klikke “Velg Mer” for å merke flere linjer i utvalget.

Du får en samlet oversikt over hvor mye som blir lagt til utbetaling, samt hvor mye som er forfalt. Du vil også kunne se total saldo utestående og total saldo forfalt. 

Ved betaling flere valutaer vil den enkelte valuta spesifiseres med riktig beløp.

Hvis det er ønskelig med en annen betalingsdato enn valgt i systemet kan du endre "Betal dato" per bilag feltet på linjen. Du kan også endre “Beløp” som skal betales om ønskelig å del betale.“Betalingskode utland” er påkrevd felt for valutabetalinger, første gang du betaler til en leverandør må du sette denne, neste gang blir forrige valg for leverandøren foreslått automatisk, overstyres om ønskelig.

Hvis betalingskode utland ikke er lagt inn må dette opprettes. Det gjør du ved å gå inn på Bank - Tilordning av bankkonto:

Her legger du inn Norske betalings koder:

 

Når alle linjene er klare til å sendes, velger du “send til bank”:

Eksporten vil nå endre status til “Eksportert bank” og det er ikke lenger mulig å redigere den. Linjene har status “venter” - se forklaring på statuser:

Les brukerveiledning for https://oseberg.atlassian.net/wiki/spaces/Autobank/pages/1256062982

Utelat leverandør fra betalingsforslaget

Er det en eller flere leverandører du aldri ønsker skal være med på betalingsforslaget så kan du velge dette på leverandørkortet under “betalinger”.

Funksjonen “Utelat i AutoBank” vil gjøre at denne leverandøren ikke kommer med på betalingsforslaget når den er aktivert: